Ubezpieczenia rolne – co trzeba o nich wiedzieć?

Ubezpieczenia rolne - co trzeba o nich wiedzieć?

Ubezpieczenie rolne to sposób na ochronę gospodarstwa i firmy przed skutkami klęsk żywiołowych. Obejmuje ono pokrycie od gradu upraw, uniemożliwienia sadzenia i klęsk żywiołowych.

Koszt pokrycia

Ubezpieczenie rolnicze to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia rolnikom ochronę finansową przed stratami w uprawach. Obejmuje ono straty spowodowane przez grad, nadmierny deszcz, ogień, silne wiatry i nadmierną temperaturę.

Koszt ubezpieczenia rolniczego różni się w zależności od regionu, uprawy i niekorzystnego zdarzenia. Wpływa na niego również zakres wsparcia rządowego. W krajach rozwijających się sektor ubezpieczeń rolniczych stale się rozwija. Do jego wzrostu przyczynił się również rosnący popyt na reasekurację.

Koszt ubezpieczeń rolniczych może być również obniżony poprzez znaczne inwestycje w rolnictwie. Branża ubezpieczeń rolniczych stanęła jednak w ostatnich latach przed wieloma wyzwaniami. Na rynku ubezpieczeń rolniczych panuje ostra konkurencja wśród sprzedawców – sekcja ta została przygotowana przez autora serwisu Magazyn Medycyny Estetycznej. Firmy muszą znać ruchy na rynku, aby móc dobrze planować.

Ubezpieczenia rolne są dobrym przykładem koncepcji path dependence. Innymi słowy, firmy ubezpieczeniowe nie mogą sobie pozwolić na płacenie za ogromne straty każdego roku. Aby zrekompensować takie straty, rząd zapewnia subsydia dla firm ubezpieczeniowych.

Towarzystwa ubezpieczeń rolniczych muszą określić optymalne stawki odszkodowań za straty w produkcji rolnej. W artykule badane są optymalne parametry ubezpieczeń rolniczych przy użyciu dynamicznego modelu danych panelowych GMM. Badane są w nim również strategie opłacalne.

W artykule zbadano optymalne działanie algorytmu optymalizacji wielokryterialnej, którego celem jest maksymalizacja całkowitego oczekiwanego zwrotu z częściowego rozkładu ryzyka w produkcji rolnej. Otrzymany model jest w stanie obliczyć optymalny koszt rolniczych umów ubezpieczeniowych w ramach kontraktów terminowych.

W pracy badano również mechanizm podejmowania decyzji ubezpieczeniowych przez rolników. Wykorzystano w nim wojewódzkie dane panelowe z 31 województw do oceny pięciu czynników: percepcji ryzyka, percepcji ryzyka, percepcji ryzyka, percepcji ryzyka.

W pracy stwierdzono również, że ubezpieczenia rolne były przystępne i użyteczne. Jednak koszt ubezpieczenia rolniczego nie był wystarczająco wysoki, aby przyciągnąć rolników.

W ciągu ostatnich kilku lat wiele krajów rozwijających się dokonało znacznych inwestycji w sektorze rolnym. Zaowocowało to innowacjami i nowymi technologiami. Jednak spowodowało to również, że rynek ubezpieczeń rolniczych ulega ciągłym zmianom.

Koszt ubezpieczeń rolnych zależy również od formy kontraktacji. Na przykład w przypadku owoców i warzyw jest inna dopłata procentowa. Zależy to również od rodzaju nasadzeń.

Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych

Ubezpieczenie rolne od klęsk żywiołowych jest ważnym sposobem ochrony rolników. Klęski żywiołowe, takie jak burze, huragany, tornada i powodzie, mogą zniszczyć znaczną część plonów i spowodować nieurodzaj. Mogą również uszkodzić systemy nawadniające, zanieczyścić wody i sprawić, że uprawy będą podatne na choroby. Mogą również spowodować, że wiele gospodarstw rolnych przestanie funkcjonować.

Rząd federalny zapewnia pomoc poprzez trzy główne programy. Obejmują one ubezpieczenie upraw, programy pomocy w przypadku katastrofy oraz pożyczki. Ponadto, Natural Resources Conservation Service (Służba Ochrony Zasobów Naturalnych) zapewnia wiele opcji, aby pomóc rolnikom w odzyskaniu równowagi po katastrofie.

USDA zapewnia ubezpieczenie upraw poprzez Federal Crop Insurance Corporation. Program ten jest upoważniony na mocy prawa federalnego i ma na celu zapewnienie silnej sieci bezpieczeństwa dla gospodarstw rolnych w przypadku katastrofy. Agencja współpracuje również z prywatnymi firmami ubezpieczeniowymi w celu sprzedaży i administrowania polisami. Zapewnia, że polisy ubezpieczenia upraw są skuteczne i terminowe.

W przypadku klęski żywiołowej, Agencja Usług Finansowych Rolników oferuje producentom pożyczki awaryjne, aby pomóc im w odbudowie po stratach. Program pomaga również producentom odzyskać siły po kwarantannie i uszkodzeniach fizycznych. Program zapewnia pokrycie dla wielu różnych upraw, w tym soi, kukurydzy i pszenicy.

Oprócz ubezpieczenia upraw, Agencja Usług Rolniczych oferuje Program Pomocy w Sytuacjach Klęsk Żywiołowych (Noninsured Crop Disaster Assistance Program). Zapewnia on pomoc producentom upraw, których zasadzenie zostało uniemożliwione przez klęskę żywiołową. Obejmuje on wiele towarów rolnych nie objętych federalnym programem ubezpieczenia upraw.

USDA oferuje również Program Klęski Paszowej dla Zwierząt Gospodarskich. Został on ustanowiony w celu uniknięcia „doraźnej” pomocy w przypadku katastrofy.

Program Noninsured Crop Disaster Assistance jest administrowany przez USDA Farm Service Agency. Zapewnia on pomoc finansową producentom upraw, które nie mogły być zasadzone z powodu klęski żywiołowej. Jest on stale zatwierdzony na mocy prawa federalnego. Jest finansowany z powtarzających się środków przekazywanych przez Commodity Credit Corporation.

Oprócz zapewnienia ochrony przed klęskami żywiołowymi, ubezpieczenie upraw zapewnia również ochronę finansową przed utratą dochodów. To pokrycie jest dostępne dla ponad 100 różnych upraw. Polisa może również obejmować szkody spowodowane gradem państwowym.

Pokrycie zapobiegające sadzeniu

Plany ubezpieczeń rolniczych oferują pokrycie zapobiegające sadzeniu jako dodatkową opcję pokrycia. Plany te zapewniają ochronę ubezpieczeniową upraw, gdy kwalifikujące się uprawy nie mogą zostać zasadzone z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Kwota pokrycia za zapobieganie sadzeniu różni się w zależności od rodzaju polisy. Niektóre polisy mają wyższe poziomy pokrycia za zapobieganie sadzeniu. W zależności od towaru, kwota pokrycia za zapobieganie sadzeniu może wynosić od 55% do 100% gwarancji ubezpieczeniowej.

Pokrycie za zapobieganie sadzeniu jest opcją ubezpieczeniową dostępną jako część planu ochrony plonów lub samodzielnie. Nie jest ona dostępna w ramach Ochrony Dochodu przed Ryzykiem Grupowym, Ochrony przed Ryzykiem Katastroficznym lub Planu Ryzyka Grupowego.

Zapobiegawcze pokrycie sadzenia jest zazwyczaj oferowane w połączeniu z innymi planami ubezpieczenia upraw. Agent ubezpieczenia upraw może odpowiedzieć na Państwa pytania i udzielić informacji na temat ochrony przed sadzeniem.

Pokrycie zapobiegające sadzeniu istnieje od lat, ale w ostatnich latach Agencja Zarządzania Ryzykiem USDA wprowadziła znaczące zmiany. Zmiany te obowiązują w latach uprawnych 2019 i 2020. Najnowsza wersja 21.1-BR Common Crop Insurance Policy to 44-stronicowy dokument. Nowa polityka została wydana przez Agencję Zarządzania Ryzykiem USDA (RMA) w listopadzie 2020 roku. Nowa polisa zapewnia zwiększone pokrycie obszarowe, a także wyższą gwarancję płatności.

Aby zakwalifikować się do objęcia ochroną z tytułu sadzenia zapobiegawczego, areał musi spełniać kilka kryteriów. Ogólnie rzecz biorąc, powierzchnia musi być mniejsza niż 20 akrów. Powierzchnia musi być również obsadzona uprawą, która jest objęta polisą ubezpieczenia upraw. Na przykład, areał obsadzony soją kwalifikuje się do pokrycia przez zapobieganie sadzeniu.

Kwota pokrycia zapobiegającego sadzeniu jest obliczana przez stosunek ubezpieczonej odpowiedzialności do całkowitego kosztu sadzenia wstępnego. Całkowity koszt przed sadzeniem jest określany przez Agencję Zarządzania Ryzykiem USDA (RMA). Kwota kosztów przedplantacyjnych jest sumą wszystkich kosztów wejściowych (takich jak nasiona), które nie podlegają refundacji.

Najbardziej podstawowa ochrona przed sadzeniem obejmuje 60% gwarancję ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowo suma gwarantowana jest zmniejszana o 1% dziennie przez 25 dni po ostatecznym terminie sadzenia.

Ubezpieczenie od gradobicia upraw

Ubezpieczenia rolne, w tym ubezpieczenie od gradobicia upraw, są niezbędnym elementem prowadzenia działalności rolniczej. Polisy te chronią gospodarstwa rolne przed szeregiem zagrożeń, w tym gradem, powodziami, wandalizmem i kradzieżą. Są one sprzedawane przez prywatnych ubezpieczycieli i mogą być zakupione w dowolnym momencie sezonu wegetacyjnego. Niektóre polisy mogą również obejmować pokrycie szkód spowodowanych przez wiatr i nagłe przymrozki.

Istnieje kilka różnych rodzajów ubezpieczenia upraw od gradu. Najprostszym rodzajem jest podstawowe ubezpieczenie upraw od gradobicia, które wypłaca pewien procent strat w oparciu o ubezpieczoną wartość upraw. Ten rodzaj ubezpieczenia jest zazwyczaj dostępny przy niskim udziale własnym i może być zakupiony nawet jeśli gospodarstwo ma minimalne szkody.

Inne rodzaje polis oferują specjalistyczne pokrycie dla konkretnych upraw. Należą do nich Plan Produkcyjny i Plan Towarzyszący. Polisy te mają na celu zapewnienie pokrycia dla upraw niechronionych i zawierają gwarancje produkcji plonów. Plan Produkcji obejmuje również dotowaną federalnie polisę MPCI.

Istnieją również plany oparte na potrąceniach i dolarach, które pozwalają rolnikom wybrać, na jaką kwotę chcą ubezpieczyć swoje uprawy. Może to być szczególnie pomocne, jeśli rolnicy chcą pokryć straty punktowe.

Koszt ubezpieczenia upraw od gradobicia zależy od liczby akrów objętych ubezpieczeniem, wartości upraw oraz obszaru, na którym znajduje się gospodarstwo. Niektóre obszary kraju są bardziej podatne na grad niż inne. W takich przypadkach właściciele gruntów są bardziej skłonni do zakupu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie upraw od gradu jest dostępne we wszystkich 50 stanach i jest oferowane przez prywatne firmy ubezpieczeniowe. Rolnicy mogą również zakupić ubezpieczenie Crop-Hail jako dodatek do istniejących polis MPCI. Jeśli rolnik posiada obie polisy, może ubezpieczyć całą swoją uprawę do 100% jej wartości.

Jeśli jesteś rolnikiem posiadającym polisę crop-hail, powinieneś natychmiast skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, jeśli uważasz, że masz szkody spowodowane przez grad. W przypadku dużego gradobicia może być trudno ocenić szkodę, dlatego należy jak najszybciej skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie Crop-Hail można również wykupić jako uzupełnienie polisy MPCI, a nawet zamiast niej. Plan Produkcji jest opcjonalnym dodatkiem, który może wzmocnić Twoje ubezpieczenie od gradu upraw.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *