Różne rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Różne rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem domu, czy wynajmującym, istnieją różne rodzaje ubezpieczeń majątkowych, które możesz nabyć, aby pokryć ryzyko związane z Twoim domem. Od HO-3 do ubezpieczenia od powodzi, jest wiele opcji do wyboru.

Homeowners’ Insurance

Niezależnie od tego, czy mieszkasz w domu jednorodzinnym, czy wielorodzinnym, ubezpieczenie homeowners’ insurance ochroni Twoją inwestycję przed stratą. Polisa ubezpieczeniowa dla właścicieli domów może pokryć wiele zagrożeń, w tym ogień, wiatr i kradzież. Można również wykupić dodatkowe pokrycie, takie jak koszty leczenia i utrata możliwości użytkowania. Jeśli Państwa dom zostanie zniszczony, ubezpieczenie to pomoże Państwu zastąpić rzeczy i odbudować dom.

Większość polis ubezpieczeniowych dla właścicieli domów zawiera pokrycie od ognia, wiatru i gradu. Niektóre polisy zapewniają również pokrycie od powodzi i trzęsienia ziemi. Polisa ubezpieczeniowa na dom może również zawierać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które chroni Państwa przed działaniami prawnymi wynikającymi z obrażeń odniesionych na terenie Państwa posiadłości. Można również wykupić osobistą polisę odpowiedzialności cywilnej, która dodaje dodatkową ochronę.

Ubezpieczenie właściciela domu jest zazwyczaj kupowane w połączeniu z kredytem hipotecznym. Ubezpieczyciele opierają swoje stawki na wielkości ryzyka, jakie ich zdaniem stwarzamy oraz częstotliwości zgłaszania roszczeń – zasób ten pochodzi od redakcji serwisu rusinmedycynaestetyczna.pl. Dlatego większość kredytodawców hipotecznych wymaga, abyś posiadał ubezpieczenie domu. Warto również rozejrzeć się za najlepszą ofertą, ponieważ stawki różnią się w zależności od stanu. Dobrym pomysłem jest odwiedzenie strony internetowej Departamentu Ubezpieczeń Państwa stanu, aby dowiedzieć się, jak bardzo ubezpieczenie domu jest ogólnie wyceniane w Państwa okolicy. Można również zaoszczędzić pieniądze kupując kilka polis od jednego dostawcy.

W Stanach Zjednoczonych najbardziej powszechnym rodzajem ubezpieczenia domu jest HO-3. Polisa ta pokryje Państwa dom po kosztach odtworzenia oraz Państwa rzeczy osobiste po rzeczywistej wartości pieniężnej. Można również dodać dodatki do polisy HO-3 w celu ochrony majątku osobistego. Polisa HO-3 zawiera również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności osobistej, które chroni Państwa przed roszczeniami związanymi z zaniedbaniem. Polisa HO-3 pokryje również utratę możliwości korzystania z domu, co pokryje koszty utrzymania, jeśli nie będziesz mógł mieszkać w swoim domu po wystąpieniu katastrofy objętej ubezpieczeniem.

HO-4 to kolejny rodzaj ubezpieczenia dla właścicieli domów. Polisa ta chroni Państwa majątek osobisty po kosztach odtworzenia, ale zawiera również pokrycie odpowiedzialności, które chroni Państwa przed roszczeniami o zaniedbanie, jeśli ktoś zostanie ranny podczas pobytu w Państwa domu. Można również zakupić endorsement, który dodaje pokrycie odpowiedzialności dla najemców.

HO-5 jest podobna do polisy HO-3 w tym, że również zawiera pokrycie od odpowiedzialności cywilnej i osobistej, ale zawiera również pokrycie od kradzieży, wandalizmu i wybuchu. Jest to uważane za najwyższy poziom pokrycia dostępny dla domu jednorodzinnego. Ten rodzaj polisy pokryje również rzeczy osobiste po kosztach odtworzenia i wypłaci Ci rzeczywistą wartość gotówkową Twoich rzeczy pomniejszoną o amortyzację.

Inne rodzaje ubezpieczeń dla właścicieli domów to HO-6, które jest polisą dla domów typu condo oraz HO-7, które jest polisą dla domów mobilnych. Istnieją również polisy dla stowarzyszeń właścicieli domów, które pokrywają wspólną własność. Polisy te są często kupowane przez kompleksy stowarzyszeń właścicieli domów.

HO-3

HO-3 property insurance to specjalna forma ubezpieczenia domu, która chroni Państwa przed zniszczeniem lub utratą domu lub rzeczy osobistych. Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia zazwyczaj sześć podstawowych rodzajów pokrycia. Obejmuje ono również pokrycie kosztów odtworzenia mieszkania i rzeczy osobistych.

Ubezpieczenie HO-3 ma na celu ochronę przed szerokim zakresem zagrożeń, ale są też pewne wyjątki. Na przykład, trzęsienie ziemi lub powódź są zazwyczaj wykluczone. Jeśli mieszkasz na obszarze, gdzie tego typu zdarzenia są częste, powinieneś rozważyć wykupienie osobnej polisy ubezpieczeniowej na wypadek trzęsienia ziemi lub powodzi. Warto również wykupić osobną polisę na dom mobilny, jeśli posiadamy dom mobilny. Polisy te zapewniają również dodatkowe pokrycie, w tym utratę możliwości użytkowania oraz pokrycie kosztów leczenia.

Standardowa polisa HO-3 zawiera pokrycie od 16 typowych zagrożeń, takich jak ogień, burza, grad, piorun, kradzież i wandalizm. Zawiera również pokrycie odpowiedzialności, które chroni przed kosztami prawnymi i innymi szkodami, które możesz ponieść. Pokrycie odpowiedzialności jest zwykle ograniczone do $100,000. Jeśli chcesz mieć większe pokrycie od odpowiedzialności, możesz je zwiększyć.

Polisy HO-3 zawierają również pokrycie dodatkowych kosztów utrzymania, które zwracają wybrane wydatki, gdy dom nie nadaje się do zamieszkania. Wydatki te obejmują wyżywienie i zakwaterowanie w czasie, gdy mieszkasz gdzie indziej oraz dodatkowe koszty utrzymania w czasie, gdy dom jest naprawiany.

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, możesz nie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia wbudowanej własności mieszkania, takiej jak dach czy instalacja wodno-kanalizacyjna. Jeśli Twój dom jest starszy, możesz nie kwalifikować się do rodzajów pokrycia, które byłyby potrzebne w przypadku tego ryzyka. Można również uzyskać dodatkowe pokrycie dla zewnętrznej części domu. W tym celu należy jednak wykupić osobną polisę główną HOA na pokrycie zewnętrznej części domu.

Kolejną istotną różnicą pomiędzy polisą HO-3 a polisą HO-5 jest zakres pokrycia dla naszych rzeczy. Z polisą HO-5, można mieć swoje rzeczy pokryte od wszystkich ryzyk, w tym kradzieży, pożaru i klęsk żywiołowych. Jeśli posiadasz drogie przedmioty, takie jak biżuteria, srebra lub dzieła sztuki, możesz być w stanie uzyskać dodatkowe pokrycie, aby pokryć wartość tych przedmiotów.

Najważniejszą cechą polisy HO-3 jest pokrycie odpowiedzialności osobistej. Pokrycie to chroni nas przed kosztami prawnymi i innymi szkodami, jeśli wyrządzimy krzywdę innym. Ten rodzaj pokrycia zapewnia również pokrycie kosztów leczenia, jeśli gość zostanie ranny na terenie posiadłości. Jest ono również dostępne dla domów mobilnych jako dodatek do polisy HO-5.

Ubezpieczenie nieruchomości HO-3 jest zazwyczaj oparte na formularzach przygotowanych przez Insurance Services Office, organizację dostarczającą danych dla branży ubezpieczeniowej. Polisy HO-3 dostępne są dla domów jednorodzinnych, kamienic oraz domów wielorodzinnych. Koszt polisy HO-3 wynosi zazwyczaj około $1,249 rocznie.

Ubezpieczenie od powodzi

W odróżnieniu od innych rodzajów ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenie od powodzi może pokryć szkody spowodowane przez powódź. Jest to program wspierany przez władze federalne i zapewnia pokrycie dla właścicieli domów i najemców. Jest ono zarządzane przez Federal Emergency Management Agency (FEMA) i jest dostarczane przez sieć prywatnych firm ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie od powodzi obejmuje budynki, zawartość i inne mienie. Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA) stosuje metodologię oceny zwaną Risk Rating 2.0: Equity in Action, aby rozdzielić składki w oparciu o ryzyko powodziowe danej nieruchomości. Metoda ta wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i najlepsze praktyki branżowe, aby lepiej odzwierciedlić indywidualne ryzyko powodziowe nieruchomości.

Polisy NFIP dostępne są dla najemców, właścicieli domów i właścicieli firm. Większość nieruchomości jest ubezpieczona do $250,000 na pokrycie budynku i do $100,000 na pokrycie zawartości. Jednakże, niektóre kategorie zawartości mogą mieć limity pokrycia poniżej całkowitej wartości. NFIP współpracuje z ponad 50 firmami ubezpieczeniowymi, aby zaoferować swoim klientom przystępne cenowo pokrycie. Stawki NFIP są dostępne do bezpłatnych wycen z sieci agentów.

Narodowy Program Ubezpieczeń od Powodzi został ustanowiony przez Kongres w 1968 roku w celu zapewnienia ubezpieczenia od powodzi dla właścicieli domów i najemców. NFIP zapewnia również ubezpieczenie od powodzi dla właścicieli firm. Program jest administrowany przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA) i opiera się na umowie pomiędzy społecznościami a rządem federalnym. Społeczności te zgadzają się przestrzegać zarządzeń, które zapewniają wysoki poziom ochrony właścicielom nieruchomości i mieszkańcom. Jeśli właściciel domu znajduje się w strefie wysokiego ryzyka powodziowego, jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od powodzi. Z wymogu tego można zrezygnować w przypadku przejścia ze strefy wysokiego ryzyka do strefy umiarkowanego ryzyka. Właściciele domów w SFHA, których kredyty hipoteczne są ubezpieczone przez władze federalne, muszą posiadać aktywną polisę ubezpieczeniową na wypadek powodzi, aby kwalifikować się do jakiejkolwiek przyszłej pomocy federalnej.

Przy zakupie polisy, mają Państwo możliwość wyboru oddzielnych kwot pokrycia i deductibles. W ten sposób można chronić swoje najważniejsze aktywa finansowe. Możesz również kwalifikować się do zniżki na składkę, jeśli masz wysoki udział własny. Na przykład, jeśli wykupią Państwo polisę z deductible $1,000, Państwa czek ubezpieczeniowy wyniesie $19,000.

Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA) używa map powodziowych do określenia ryzyka powodziowego danej nieruchomości. Mapy te są wykorzystywane przez władze lokalne i federalne, pośredników nieruchomości oraz instytucje pożyczkowe. Kredytodawcy mogą również wymagać ubezpieczenia od powodzi w ramach przedłużenia kredytu lub przeglądu portfela kredytów hipotecznych. Powódź jest definiowana jako duża ilość wody, która pokrywa dwa lub więcej akrów ziemi. Może być ona spowodowana przez wiele różnych przyczyn, takich jak topniejący śnieg lub zapchane systemy odwadniające. Powódź może również wystąpić w wyniku rzeki błota płynącej z dzikiego pożaru.

FEMA jest odpowiedzialna za aktualizację krajowych map ubezpieczenia od powodzi (Flood Insurance Rate Maps). Kiedy kupisz polisę ubezpieczeniową od powodzi, pokrycie wchodzi w życie po 30 dniach. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu powodzi można zgłosić swojemu agentowi ubezpieczeniowemu. Firma ubezpieczeniowa zapłaci wtedy za odbudowę i naprawy.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *