Co to jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Co to jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Ogólnie rzecz biorąc, prywatne ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie, które dana osoba może uzyskać za pośrednictwem firmy lub organizacji, zazwyczaj prywatnej instytucji oferującej ubezpieczenia zdrowotne. Istnieje wiele różnych rodzajów prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, w tym organizacje utrzymania zdrowia (HMO), organizacje preferujących dostawców (PPO) oraz dotowane ubezpieczenia zdrowotne. W tym artykule przyjrzymy się różnicom pomiędzy tymi typami ubezpieczycieli, w tym kosztom, wymogom kwalifikacyjnym oraz temu, co obejmują – fragment ten jest twórczością ekspertów strony treksport.pl.

Subsydiowane ubezpieczenie zdrowotne

Kilku członków Kongresu wprowadziło ustawodawstwo w celu ustanowienia federalnie zarządzanego planu ubezpieczeń zdrowotnych (często nazywanego opcją publiczną) jako część Affordable Care Act. Opcja publiczna konkurowałaby z prywatnymi planami ubezpieczeń zdrowotnych na rynkach nie należących do grupy. W przeciwieństwie do Medicaid, która ma swój własny zestaw regulacji, opcja publiczna podlegałaby tym samym wymogom, co prywatne plany pozagrupowe.

Opcja publiczna mogłaby zapewnić niższe składki niż plany prywatne. Składki byłyby ustalone w celu pokrycia kosztów administracji, podobnie jak w przypadku planów prywatnych. Opcja publiczna byłaby również zobowiązana do uczestnictwa w transferach korygujących ryzyko. Te transfery byłyby wykorzystywane do obniżenia kosztów dla uprawnionych osób.

Rząd federalny ponosiłby również koszty zapewnienia ubezpieczenia dla opcji publicznej. W zamian ubezpieczyciele mogliby negocjować niższe stawki płatności dla dostawców. Rząd byłby również odpowiedzialny za płacenie za roszczenia medyczne.

Biuro Budżetowe Kongresu opisało główne implikacje opcji publicznej. Szacują oni, że opcja publiczna o niskich składkach przyciągnęłaby więcej osób posiadających pokrycie oparte na zatrudnieniu. Ubezpieczyciele mogliby wtedy obniżyć swoje składki lub zwiększyć liczbę zapisanych, w zależności od rodzaju planu.

Chociaż opcja publiczna nie jest jeszcze dostępna we wszystkich stanach, niektóre stany zbadały tę możliwość. Jeśli rząd jest w stanie utworzyć program, ponad 7,5 miliona osób mogłoby zostać zapisanych. Kwota funduszy federalnych dostępnych dla stanów byłaby określona przez liczbę osób zapisujących się do opcji publicznej.

Ubezpieczyciele byliby zobowiązani do udziału w opcji publicznej, podobnie jak dostawcy usług medycznych. Opcja publiczna mogłaby być oferowana w wielu poziomach metalowych. Cena leków na receptę również byłaby negocjowana.

Organizacja Preferowanych Dostawców (PPO) vs Organizacja Utrzymania Zdrowia (HMO)

W zależności od potrzeb, mogą Państwo zdecydować się na wybór organizacji Preferowanych Dostawców (PPO) lub organizacji Utrzymania Zdrowia (HMO) prywatnego planu ubezpieczenia zdrowotnego. Ta decyzja jest bardzo ważna i powinna być podjęta z myślą o potrzebach Twojej rodziny.

Plany organizacji preferowanych dostawców oferują Państwu większą elastyczność w wyborze lekarzy. Mają one większą sieć lekarzy niż HMO i pozwalają na wizytę u specjalisty bez skierowania. Oferują również więcej szpitali, chociaż mogą być droższe niż HMO.

Z drugiej strony plany HMO ograniczają Cię do korzystania z usług lekarzy w ramach ich sieci. Plany HMO są zazwyczaj tańsze niż PPO. Mogą one jednak wymagać uzyskania skierowania od lekarza pierwszego kontaktu przed wizytą u specjalisty. Może być również konieczne zgłoszenie roszczenia, jeśli odwiedzisz lekarza spoza sieci.

PPO zostały wprowadzone w latach 70-tych z powodu nadmiaru lekarzy i łóżek szpitalnych. Obecnie PPO oferują swoim abonentom obniżone opłaty za usługi medyczne. PPO mogą być używane z każdym lekarzem lub szpitalem, chociaż możesz być zmuszony do zapłacenia wyższego udziału własnego.

Plany HMO są idealne dla osób, które znajdują się na terenach wiejskich lub często korzystają z opieki zdrowotnej. Plan ten może obejmować procedury opieki profilaktycznej. HMO mogą również wymagać, abyś zamieszkał w ich obszarze usług.

Plany HMO mają zazwyczaj niższe składki miesięczne niż plany PPO. Jednakże, jeśli odwiedzisz lekarza spoza sieci, musisz zapłacić udział własny. W zależności od planu, udział własny może wynosić kilka tysięcy dolarów.

Organizacje HMO wymagają również, abyś wybrał lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (PCP) z ich sieci. Możesz jednak mieć możliwość wyboru specjalisty spoza sieci.

Pokrycie szpitalne i dodatkowe

W zależności od budżetu, możesz zdecydować się na pokrycie szpitalne i dodatkowe w jednej polisie. Polisy te mogą pokrywać szereg usług, w tym przeglądy dentystyczne, okulary na receptę, aparaty słuchowe i fizjoterapię.

Ubezpieczenie szpitalne pomaga pokryć koszty prywatnego leczenia szpitalnego. Może również pokryć koszty zakwaterowania w szpitalu i opłaty za teatr. Pozwala na wybór lekarza i uniknięcie publicznej listy oczekujących.

Pokrycie dodatkowe pomaga pokryć koszty, których Medicare nie pokrywa. Obejmuje to przeglądy dentystyczne, okulary na receptę, aparaty słuchowe, fizjoterapię, chiropraktykę i inne usługi.

W zależności od rodzaju pokrycia, polisa może mieć określone wyłączenia, limity rabatów lub okresy oczekiwania. Ważne jest, aby przeglądać swoją polisę co roku. Można również łączyć i dopasowywać polisy, aby uzyskać najlepszą ochronę.

Rząd australijski przydziela produkty pokrycia szpitalnego w czterech kategoriach: Gold, Silver, Bronze i Basic. Produkty te są dostępne u prywatnych ubezpieczycieli zdrowotnych.

Niektóre fundusze zdrowotne zapewniają dodatkowe usługi, takie jak usługi sprzątania, posiłki, a także rehabilitację w domu po leczeniu szpitalnym. Niektóre kasy chorych zapewniają również pokrycie kosztów pogotowia ratunkowego. Jednak usługi pogotowia ratunkowego często nie są pokrywane przez Medicare.

Kasy chorych mogą również oferować dodatkowe pokrycie na usługi nie objęte Medicare, takie jak przeglądy dentystyczne, okulary na receptę, aparaty słuchowe, fizjoterapia, chiropraktyka i psychologia. Jednak rząd nie pobiera opłaty za koszty dodatków.

Fundusze zdrowotne mają również różne wyłączenia i okresy oczekiwania. Na przykład, niektóre fundusze nie mają okresów oczekiwania na powszechne dodatki, ale nakładają okres oczekiwania na usługi pogotowia. Inne fundusze mają niskie okresy oczekiwania i oferują dodatki za niską cenę.

Niezależnie od tego, czy posiadasz ubezpieczenie szpitala i dodatków, czy tylko ubezpieczenie szpitala, ważne jest, abyś dokonał corocznego przeglądu swojej polisy. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nadal spełnia ona Twoje potrzeby.

Wymagania kwalifikacyjne

Pomimo tego, że obejmuje tylko niewielki ułamek populacji, prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest istotną częścią amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Ostatni raport Kaiser Family Foundation ujawnia, że 18 milionów Amerykanów wykupuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne poza miejscem pracy.

W rzeczywistości szacuje się, że ponad połowa wszystkich Amerykanów polega na ubezpieczeniu zdrowotnym sponsorowanym przez pracodawcę. Aby zakwalifikować się na pokrycie, należy spełnić szereg kwalifikacji. Ustawa Affordable Care Act wprowadziła szereg subsydiów, które mają pomóc seniorom o niższych dochodach w opłacaniu rachunków medycznych. Wśród dostępnych subsydiów, największym jest Health Care Tax Credit, czyli kredyt podatkowy mający na celu pomoc pracującym gospodarstwom domowym w zniwelowaniu kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Istnieje wiele sposobów, aby zakwalifikować się do tej ulgi podatkowej. Jak wspomniano, można ubiegać się o nią samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy. Wymagania kwalifikacyjne różnią się w zależności od stanu, ale ogólnie rzecz biorąc, musisz spełnić minimalny poziom dochodu nie wyższy niż 400% federalnego poziomu ubóstwa, aby się zakwalifikować. Oprócz zakwalifikowania się do ulgi podatkowej, możesz być zmuszony do wypełnienia kilku formularzy badań zdrowotnych, wypełnienia wniosku o świadczenia oraz poddania się sprawdzeniu przeszłości. Jeśli się kwalifikujesz, możesz ubiegać się o ulgę podatkową na opiekę zdrowotną online lub pocztą. Termin składania wniosków upływa zazwyczaj na miesiąc przed końcem roku kalendarzowego.

Ostatecznie, najlepszym sposobem na zakwalifikowanie się do tej ulgi podatkowej jest zapisanie się na prywatny plan ubezpieczeniowy przez pracodawcę. Istnieje wiele internetowych porównywarek ubezpieczeń, jak również wiele stron internetowych poświęconych pomocy rodzinom o niższych dochodach w znalezieniu planu zdrowotnego.

Koszt

Różne czynniki mogą wpłynąć na koszt prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Miejsce zamieszkania może również wpływać na koszt opieki zdrowotnej. Dostępne są różne opcje, w tym plan dotowany dla osób o niższych dochodach.

Koszty prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego różnią się znacząco w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy średni koszt polisy wynosi $456 miesięcznie, może on wynosić znacznie mniej lub znacznie więcej w zależności od wieku, stanu zdrowia i stylu życia.

Niektórzy ludzie wolą korzystać z usług prywatnych dostawców usług zdrowotnych. Usługi te są zazwyczaj droższe niż te świadczone przez pracodawców. Ale mogą też oferować szersze pokrycie.

Wielu pracodawców płaci dużą część składki. Zazwyczaj pracodawca płaci od 2% do 22% całkowitego kosztu składki. Kwota, którą płacisz zależy od rodzaju wykupionego ubezpieczenia i ubezpieczyciela. Jeśli jesteś samozatrudniony, możesz zakwalifikować się na subsydiowany plan, który kosztuje zaledwie $199 miesięcznie.

Jeśli chcesz kupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne, możesz je uzyskać poprzez agenta lub stronę internetową. Można również uzyskać ubezpieczenie za pośrednictwem banku. Powinieneś być w stanie znaleźć plan, który jest przystępny i idealny dla Ciebie i Twojej rodziny.

Jeśli rozważasz zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, powinieneś być świadomy metod planowania stawek, jakie stosują ubezpieczyciele zdrowotni. Mogą oni pobierać więcej opłat za ubezpieczenie, jeśli masz istniejące wcześniej schorzenia lub jesteś powyżej pewnego wieku. W zależności od polisy ubezpieczeniowej, możesz zostać obciążony niewielką nadwyżką za każdym razem, gdy zgłaszasz roszczenie.

Jeśli nie mają Państwo oszczędności na wypadek sytuacji awaryjnych, mogą Państwo mieć kłopoty w przypadku poważnej choroby lub obrażeń. Niezależnie od tego, czy mają Państwo ubezpieczenie zdrowotne czy nie, ważne jest, aby oszczędzać na nagłe wypadki.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *