Korzyści z ubezpieczenia działki budowlanej

Korzyści z ubezpieczenia działki budowlanej

Biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko, które wiąże się z budową domu, dobrym pomysłem jest zakup ubezpieczenia działki budowlanej. Pozwoli to uniknąć wielu kosztów, z którymi można się spotkać, w tym kosztów obrony przed roszczeniami.

Mamy przyjemność przedstawić artykuł przygotowany w porozumieniu z parasolubezpieczeniowy.pl

Odpowiedzialność cywilna właściciela działki

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem wolnej działki, czy działki budowlanej, istnieje wiele korzyści z ubezpieczenia swojej nieruchomości. Ten rodzaj ubezpieczenia może pomóc Ci opłacić wszelkie rachunki medyczne, wyroki sądowe lub koszty prawne, które mogą powstać w wyniku wypadków na Twojej posesji. Możesz również chronić się przed odpowiedzialnością cywilną.

Tradycyjnie, właściciele ziemi są chronieni przed odpowiedzialnością za obrażenia, które mają miejsce na ich ziemi. Jednakże prawa regulujące odpowiedzialność mogą się różnić w zależności od stanu. W niektórych przypadkach właściciele gruntów nie są w ogóle chronieni, nawet jeżeli podejmują rozsądne środki ostrożności w celu ochrony ludzi. Dzieje się tak dlatego, że właściciele ziemi mogli nie rozważyć wszystkich zagrożeń związanych z posiadaniem kawałka ziemi. Podjęcie środków ostrożności jest najlepszym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności.

Niektóre przykłady odpowiedzialności właściciela gruntu obejmują obrażenia, które występują na naruszonym gruncie, takim jak ziemia uprawna, grunt pokryty planem i nieużytek. Odpowiedzialność ta może dotyczyć prywatnych dróg i boisk sportowych. Prawo to może mieć również zastosowanie do obrażeń na opuszczonych budynkach. Właściciele gruntów mogą również ponosić odpowiedzialność za obrażenia, do których doszło w odległości 300 stóp od budynku handlowego. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły. Na przykład, jeśli właściciel ziemi był świadomy niebezpiecznych warunków, takich jak staw, który miał zdradliwą ścieżkę do wody, i nie podjął rozsądnych kroków w celu ochrony społeczeństwa, może być odpowiedzialny.

Oprócz odpowiedzialności za obrażenia, które mają miejsce na ich ziemi, właściciele ziemi mogą być również pociągnięci do odpowiedzialności za obrażenia osób trzecich. Może się to zdarzyć, gdy nie wpuszczają na swoją posesję intruzów lub gdy nie naprawiają odpowiednio gruntu.

Innym przykładem odpowiedzialności właściciela gruntu jest sytuacja, gdy najemca wdepnie w dziurę na terenie nieruchomości. Jeśli właściciel gruntu nie umieścił znaków ostrzegawczych, może nie być pociągnięty do odpowiedzialności. Ponadto, właściciele gruntów mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za obrażenia u osób, które weszły na ich teren bez uiszczenia opłat przez właściciela. Właściciele gruntów mogą być również pociągnięci do odpowiedzialności za obrażenia gości towarzyskich. Dotyczy to dzieci i dorosłych, którzy nie ukończyli 18 lat.

Niektóre stany mają specjalne traktowanie dla właścicieli gruntów rolnych. Może to obejmować specjalny statut, który chroni właścicieli ziemi przed odpowiedzialnością, lub może być po prostu przeznaczony do zachowania wiejskiego charakteru ziemi. W innych przypadkach, statuty mogą zawierać przepisy o zwrocie, które odzyskują utracone dochody podatkowe.

Właściciele gruntów powinni być również świadomi przepisów dotyczących ochrony środowiska. Niektóre z tych przepisów mogą być lokalne, a niektóre mogą być federalne. Mogą one obejmować ustawę o czystym powietrzu, ustawę o czystej wodzie, ustawę o zagrożonych gatunkach lub inne prawa. Jeśli Twój teren podlega tym przepisom, możesz być odpowiedzialny za szkody spowodowane przez te przepisy.

Dodanie polisy ubezpieczeniowej na pustostan do polisy ubezpieczeniowej właściciela domu może pomóc w ochronie przed nieprzewidzianymi kosztami prawnymi i rachunkami medycznymi. Jeśli nie jesteś pewien jak uzyskać wycenę, możesz skorzystać z pomocy niezależnego agenta ubezpieczeniowego.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *