Co to jest przestępczość ubezpieczeniowa?

Co to jest przestępczość ubezpieczeniowa?

Niezależnie od tego, czy słyszałeś o przestępczości ubezpieczeniowej, jesteś nowicjuszem w tej dziedzinie, czy po prostu chcesz wiedzieć, co to jest, jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć. Po pierwsze, przestępstwo ubezpieczeniowe to każdy rodzaj oszustwa, niezależnie od tego, czy chodzi o ubezpieczenie samochodowe, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie zdrowotne czy odszkodowanie pracownicze. Przestępstwa te mogą być popełniane przez osoby fizyczne, firmy, a nawet agencje rządowe – te słowa pochodzą z serwisu beauty24.com.pl.

Oszustwo w ubezpieczeniach zdrowotnych

W zależności od ilości oszukańczych roszczeń, oszustwo w ubezpieczeniach zdrowotnych może być wykroczeniem, przestępstwem lub obydwoma. Może to również wpłynąć na jakość opieki i może nawet spowodować zmniejszenie pokrycia.

Oszustwo w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych ma miejsce, gdy ktoś świadomie przedkłada fałszywe informacje firmie ubezpieczeniowej. Może to dotyczyć lekarzy, szpitali, dostawców sprzętu medycznego i adwokatów.

Oszustwo przeciwko prywatnym ubezpieczycielom zdrowotnym jest poważnym przestępstwem. W prawie dwóch tuzinach stanów obowiązują prawa, które wymagają od ubezpieczycieli ograniczenia oszustw.

National Health Care Anti-Fraud Association (NHCAA) jest prywatno-publiczną organizacją non-profit, która skupia się na zapobieganiu i wykrywaniu oszustw w branży opieki zdrowotnej. NHCAA zapewnia materiały edukacyjne i szkoleniowe dla pracowników sektora opieki zdrowotnej. Prowadzi również programy świadomości społecznej dla ubezpieczycieli produktów zdrowotnych.

Oszustwa w służbie zdrowia są kosztowne dla krajowego systemu opieki zdrowotnej. Szacuje się, że straty spowodowane oszustwami dodają 100 miliardów dolarów do krajowego budżetu opieki zdrowotnej każdego roku.

Oszustwa w opiece zdrowotnej skutkują również wyższymi składkami dla wszystkich Amerykanów. Firmy Blue Cross Blue Shield współpracują z agencjami stanowymi i federalnymi w celu zwalczania oszustw. Współpracują również z grupami adwokackimi w celu zmniejszenia liczby fałszywych roszczeń.

Do zgłaszania oszustw związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi służy infolinia. Jest ona administrowana przez HHS-OIG. Przyjmuje ona anonimowe zgłoszenia.

Krajowe Partnerstwo na rzecz Zapobiegania Oszustwom jest przedsięwzięciem polegającym na wymianie informacji pomiędzy agencjami rządowymi i grupami prywatnymi. Dzieli się informacjami na temat roszczeń Medicare, Medicaid i prywatnych ubezpieczeń.

Krajowe Stowarzyszenie Przeciwdziałania Oszustwom w Opiece Zdrowotnej ma misję zwiększenia współpracy prywatno-publicznej przeciwko oszustwom w opiece zdrowotnej. Pracuje nad edukacją przemysłu na temat oszustw w opiece zdrowotnej, zapewnia szkolenia dla personelu przemysłu i zapewnia edukację dla stanowych i lokalnych organów ścigania. Koordynuje również kampanie uświadamiające społeczeństwo i prowadzi kampanie reklamowe.

Ustawa o przenoszeniu i odpowiedzialności za ubezpieczenia zdrowotne (Health Insurance Portability and Accountability Act – HIPAA) sprawiła, że oszukiwanie programów świadczeń zdrowotnych stało się przestępstwem federalnym w 1996 roku. Od tego czasu prawie dwa tuziny stanów uchwaliło prawa, które wymagają od ubezpieczycieli ograniczenia oszustw.

Kilka stanów ustanowiło biura ds. oszustw. Niektóre z nich utworzyły więcej niż jedno biuro dla różnych linii ubezpieczeniowych. Prawie wszyscy ubezpieczyciele oferują internetowy system zgłaszania podejrzeń o oszustwa.

Oszustwa dotyczące ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych

Kilka stanów powołało specjalne jednostki dochodzeniowe do zwalczania oszustw ubezpieczeniowych. Jednostki te składają się z wyszkolonych śledczych i ekspertów ds. roszczeń. Współpracują one z Krajowym Biurem ds. Przestępstw Ubezpieczeniowych oraz organami ścigania w celu prowadzenia dochodzeń i powstrzymywania oszustw.

Najbardziej powszechnym schematem oszustwa ubezpieczeniowego jest przekierowywanie składek. Polega to na tym, że agent ubezpieczeniowy pobiera składki bez wypłacania roszczeń. Jest to przestępstwo, które kosztuje przeciętną amerykańską rodzinę od 400 do 700 dolarów rocznie.

W niektórych stanach, takich jak Utah, przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego jest przestępstwem. Prawo przewiduje średni wyrok 60 dni więzienia. Nie ma jednak prawa federalnego, które dotyczyłoby oszustwa ubezpieczeniowego jako odrębnego przestępstwa.

Zorganizowane pierścienie przestępcze eskalują swoje schematy. Jedną z popularnych intryg jest zainscenizowanie wypadku samochodowego w celu wygenerowania fałszywych roszczeń z tytułu szkód majątkowych. Zaangażowani aktorzy składają fałszywe rachunki medyczne i twierdzą, że doznali fałszywych obrażeń. Przestępcy ci mogą również wykorzystać te same obrażenia do zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie pracownicze.

Firmom ubezpieczeniowym trudno jest nadążyć za zmianami w schematach przestępczych. Niektóre linie ubezpieczeniowe są bardziej narażone na oszustwa niż inne. Należą do nich workers’ compensation, ubezpieczenia samochodowe i ubezpieczenia zdrowotne.

W Dystrykcie Kolumbii przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego jest karalne. Maksymalna kara ustawowa wynosi pięć lat więzienia stanowego. Przestępstwo to jest uznawane za zbrodnię w trzydziestu dziewięciu stanach. Ponadto, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act pozwala ubezpieczycielom wnosić pozwy cywilne przeciwko nieuczciwym firmom ubezpieczeniowym.

Koalicja Przeciw Oszustwom Ubezpieczeniowym jest wiodącym głosem dla konsumentów i rzeczników przeciwdziałania oszustwom. Organizacja ma na celu powstrzymanie oszustw ubezpieczeniowych i wzmocnienie konsumentów do walki z nimi. Zbiera również i rozpowszechnia informacje na temat oszustw ubezpieczeniowych.

American Property Casualty Insurance Association szacuje, że oszustwa kosztują prywatnych ubezpieczycieli co najmniej 100 miliardów dolarów każdego roku. FBI szacuje, że problem oszustw kosztuje branżę ubezpieczeniową co najmniej 40 miliardów dolarów rocznie. Dodatkowo, kosztuje on firmy co najmniej 10 miliardów dolarów w postaci strat biznesowych.

Chociaż oszustwo jest przestępstwem, któremu system sądowniczy poświęca niewiele uwagi, można je wykryć i zapobiec. Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług. Ważne jest również, aby zgłosić przestępstwo do Departamentu Sprawiedliwości.

Oszustwo dotyczące odszkodowań pracowniczych

Rozpoznawanie i zapobieganie oszustwom dotyczącym odszkodowań pracowniczych to poważna sprawa. Fałszywe roszczenie może spowodować niepotrzebne opóźnienia w leczeniu prawdziwych obrażeń. Rzuca również cień na tysiące uzasadnionych roszczeń, które są składane każdego roku. Oszustwo może być popełnione przez pracodawcę lub pracownika.

Oszustwo może polegać na zawyżaniu rachunków za leczenie lub otrzymywaniu łapówek. Oszukańcze roszczenia mogą być również wynikiem fałszywego lub oszukańczego oświadczenia materialnego.

Do najczęstszych rodzajów oszustw związanych z ubezpieczeniem workers’ compensation należy zaniżanie list płac. Praktyka ta jest często podejmowana przez pracodawców w celu zminimalizowania kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Często zaniżają oni ilość czasu spędzanego przez pracownika w pracy lub mogą zaklasyfikować pracownika jako pracownika tymczasowego, a nie stałego.

Inną powszechną formą oszustwa workers’ compensation jest fałszowanie rachunków medycznych. W niektórych przypadkach, lekarz przedkłada fałszywy rachunek firmie ubezpieczeniowej. Jest to znane jako „oświadczenie” zgodnie z Insurance Code 1871.4.

Fałszywe lub oszukańcze oświadczenie może być użyte do odmowy pracownikowi odszkodowania za rzeczywisty uraz lub chorobę. Oświadczenie może być również użyte w celu zachęcenia pracownika do złożenia fałszywego roszczenia z tytułu urazu związanego z pracą.

Identyfikacja i zapobieganie oszustwom ubezpieczeniowym związanym z odszkodowaniem pracowniczym może wiązać się ze skomplikowanymi dochodzeniami. Ważne jest również ustanowienie polityki zerowej tolerancji wobec oszustw. Upewnij się, że pracownicy wiedzą, że jeśli uważają, że są celem oszustów, mają kilka sposobów na zgłoszenie tej działalności.

Oszustwa związane z ubezpieczeniem od odszkodowań pracowniczych stanowią poważny problem w Stanach Zjednoczonych. National Insurance Crime Bureau (NICB) opublikowało broszurę na ten temat. Broszura zawiera wiele informacji na temat oszustw i ich wpływu na system.

Oszukańcze roszczenia są szczególnie dużym problemem w Kalifornii. Stan szacuje, że fałszywe roszczenia kosztują kalifornijskich konsumentów co najmniej 5 miliardów dolarów rocznie. Oprócz wartości pieniężnej, fałszywe roszczenia są również szkodliwe dla integralności systemu. Na szczęście istnieje kilka praw, które chronią system.

Oszustwa związane z kradzieżą samochodu

Niezależnie od tego, czy chodzi o inscenizację wypadku samochodowego, czy o złożenie fałszywego zgłoszenia o kradzieży pojazdu, oszustwo ubezpieczeniowe jest przestępstwem, za które grożą poważne kary. W niektórych przypadkach może być sklasyfikowane jako wykroczenie, podczas gdy w innych może być przestępstwem.

Jednostka ds. oszustw ubezpieczeniowych / kradzieży samochodów prowadzi dochodzenia i ściga akty oszustwa dotyczące pojazdów mechanicznych. Ściśle współpracuje z lokalnymi i federalnymi organami ścigania w celu postawienia przed sądem osób zaangażowanych w oszustwa ubezpieczeniowe.

Oszustwa związane z ubezpieczeniami samochodowymi w Kalifornii są istotnym problemem dla firm ubezpieczeniowych. Niesie za sobą szereg kar, w tym grzywny, nadzór kuratora, a nawet uwięzienie. Niektóre oszustwa mogą skutkować zrzuceniem polisy przez firmę ubezpieczeniową.

Zorganizowane oszustwa samochodowe często obejmują składanie fałszywych roszczeń i inscenizację kolizji samochodowych. Zagraża to bezpieczeństwu publicznemu i powoduje wzrost składek ubezpieczeniowych w niektórych rejonach.

Wydział ds. oszustw jest główną agencją egzekwującą prawo w Kalifornii w zakresie oszustw związanych z ubezpieczeniami samochodowymi. Jego detektywi prowadzą dochodzenia i egzekwują sekcje 548-550 Kalifornijskiego Kodeksu Karnego. Koordynują również działania z innymi agencjami ścigania w celu zwalczania oszustw, skupiając się na zorganizowanych grupach zajmujących się kradzieżą samochodów i młynami medycznymi. Dokonali 201 aresztowań i przekazali 317 spraw władzom prokuratorskim.

Penal Code 548 jest przestępstwem, które może być oskarżone, jeśli osoba celowo składa fałszywe lub oszukańcze roszczenie. Nie wymaga to fizycznego uszkodzenia samochodu, ale wymaga konkretnego zamiaru oszustwa.

Szereg form oszustw ubezpieczeniowych jest klasyfikowanych przez prokuratora jako wykroczenia i mogą być karane grzywnami i zawieszeniem. Ważne jest, aby zrozumieć kary za te przestępstwa i jak ich uniknąć.

Oprócz złożenia fałszywego raportu o kradzieży samochodu, osoba może być również oskarżona o przestępstwo ubezpieczeniowe polegające na celowym porzuceniu pojazdu. Maksymalna kara za to wykroczenie to sześć miesięcy więzienia, ale w niektórych przypadkach może być znacznie wyższa.

Jeśli jesteś podejrzany o oszustwo ubezpieczeniowe, skontaktuj się z obrońcą jak najszybciej. Doświadczony adwokat od przestępstw federalnych może pomóc Ci w walce z zarzutami.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *