Co to jest suma ubezpieczenia? Jak jest określana?

Co to jest suma ubezpieczenia? Jak jest określana?

Niezależnie od tego, czy posiadasz polisę, szukasz nowej, czy jeszcze o niej nie myślisz, ważne jest, abyś zrozumiał wartość sumy ubezpieczenia. Pozwoli Ci to w pełni wykorzystać możliwości Twojej polisy. Wartość obliczana jest na podstawie wartości uzgodnionej, godziwej wartości rynkowej lub niedoubezpieczenia.

Prezentowany artykuł jest dowodem owocnej współpracy z dajgotowke.pl

Obliczanie

Uzyskanie prawidłowej sumy ubezpieczenia jest istotną częścią każdej polisy ubezpieczeniowej. Nieprawidłowa suma ubezpieczenia może oznaczać zmniejszenie wypłaty w przypadku wystąpienia szkody. Istnieje jednak wiele czynników, które można wziąć pod uwagę przed obliczeniem sumy ubezpieczenia.

Wartość składnika majątku można określić na podstawie trzech czynników – ceny, za jaką można go kupić, amortyzacji ze względu na wiek oraz inflacji. Powinieneś również uwzględnić wszelkie ulepszenia lub rozbudowę domu.

Dla nieruchomości mieszkalnych Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Brytyjskich stworzyło bezpłatne narzędzie kalkulacyjne. Narzędzie to ma na celu pomóc w obliczeniu sumy ubezpieczenia dla nieruchomości mieszkalnej. Nie należy używać do tego celu Government Valuation. Należy również unikać korzystania z Market Value.

Dla nieruchomości komercyjnych, powinieneś użyć indeksowanej sumy ubezpieczenia. Jest to lepsza opcja niż korzystanie z rzeczywistej wartości gotówkowej. Powodem tego jest fakt, że wartość rynkowa budynku nie zawiera kosztów gruntu.

Powinieneś również uwzględnić amortyzację ze względu na wiek budynku. Większość pojazdów ma podobny procent amortyzacji. Powinieneś również odliczyć wszelkie odpisy amortyzacyjne za użytkowanie.

Na koniec należy dodać do sumy ubezpieczenia ostatnią dostępną cenę. Należy również rozważyć, czy suma ubezpieczenia jest indeksowana do inflacji.

Niektórzy ubezpieczyciele automatycznie dodają GST do sumy ubezpieczenia. Należy również rozważyć, czy kupujemy ubezpieczenie dla używanego pojazdu. Używany pojazd powinien mieć możliwość wymiany na podobny. Będzie to miało wpływ na wysokość składki.

Istnieje również kilka książek, które pomogą Ci prawidłowo obliczyć sumę ubezpieczenia. Najlepszą radą jest skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy.

Podstawa wartości uzgodnionej

Wybór ubezpieczenia Agreed Value zapewni, że otrzymasz wynagrodzenie za sumę ubezpieczenia uzgodnioną na początku polisy. W niektórych przypadkach zapewni również odszkodowanie w określonych okolicznościach.

Ten rodzaj ubezpieczenia może być wykorzystany do ubezpieczenia wszystkiego, od samochodu po budynek. Jest ono również dostępne dla niektórych przedmiotów, które są bardziej wartościowe niż inne, takie jak biżuteria lub antyki.

Ważne jest, aby zrozumieć ryzyko związane z wyborem ubezpieczenia Agreed Value. Największym ryzykiem jest niedoubezpieczenie. Suma ubezpieczenia musi być większa niż całkowita wartość mienia, które zostało utracone.

Polisa Agre Value zapewni, że otrzymasz uzgodnioną wartość niezależnie od wahań na rynku. Chroni ona również przed utratą wartości. Jest to szczególnie przydatne w przypadku nieruchomości o dużej wartości. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem wielopiętrowego budynku z pojedynczymi mieszkaniami, nie możesz odtworzyć całego budynku, dopóki społeczeństwo go nie odbuduje.

Najważniejszą rzeczą, którą należy pamiętać o polisie agreed value jest to, że wymaga ona od obu stron uzgodnienia wartości. Wartość ta może być tak wysoka jak wartość rynkowa, ale nie ulegnie zmianie.

Najlepszą częścią opcji uzgodnionej wartości jest to, że unikniesz kary koasekuracji. Zapłacisz jedynie niewielką składkę za korzyść, jaką jest możliwość ubezpieczenia nieruchomości bez narażania się na straszną koasekurację.

Ten rodzaj ubezpieczenia nie jest dostępny u każdego ubezpieczyciela. Jednak jest ono dostępne w większości głównych firm ubezpieczeniowych. Można uzyskać wycenę przez telefon lub internet. Ważne jest również, aby zrozumieć język polisy. Najlepiej wiedzieć, w co się pakuje, zanim kupi się kolejną polisę samochodową.

Fair market value

Uzyskanie polisy, która wypłaca uczciwą cenę jest ważne. Na szczęście dla Ciebie, istnieje wiele stron internetowych, które oferują darmowe cytaty ubezpieczeniowe. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku ubezpieczeń dla właścicieli domów i najemców. Firmy ubezpieczeniowe dostarczają również informacji o tym, jak kupić ubezpieczenie, jaki rodzaj polisy jest najlepszy dla Ciebie i Twojej rodziny oraz jak duże pokrycie powinieneś wykupić.

Uczciwa wartość rynkowa jest często wymagana przez firmy ubezpieczeniowe, ale najlepszym sposobem na uzyskanie dokładnego oszacowania jest uzyskanie wyceny. Dobrym pomysłem jest również upewnienie się, że wycena jest przeprowadzona przez renomowaną stronę trzecią. Wartość rynkowa nieruchomości jest dobrym wskaźnikiem kosztów jej odtworzenia w przypadku utraty lub uszkodzenia.

Dobrym sposobem na określenie wartości rynkowej nieruchomości jest porównanie podobnych polis z różnych firm ubezpieczeniowych. Aby to zrobić, należy wiedzieć, ile polis posiadamy, jaka jest średnia składka, ile lat posiadamy nieruchomość i jakie są ograniczenia w jej użytkowaniu. Po wykonaniu tych czynności, powinni Państwo być w stanie obliczyć uczciwą wartość rynkową swojej nieruchomości w centach. Następnie można użyć tej liczby do obliczenia maksymalnej kwoty pokrycia w dolarach, którą należy kupić. Na przykład, jeśli masz polisę na 100 000 dolarów, a masz 30 lat, maksymalna kwota pokrycia w dolarach może wynosić zaledwie 600 dolarów.

Wartość rynkowa nieruchomości jest również dobrym wskaźnikiem tego, ile powinniśmy wydać na jej ubezpieczenie. Jeśli chodzi o ubezpieczenie nieruchomości, najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest uczciwa wartość rynkowa nieruchomości.

Suma ubezpieczenia na odbudowę

Niezależnie od tego, czy budujesz nową nieruchomość, czy remontujesz istniejącą, suma ubezpieczenia na odbudowę jest ważną częścią każdej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku niedoubezpieczenia, polisa może zostać unieważniona. Może to oznaczać, że nie będzie można ubiegać się o odszkodowanie za poniesione szkody. Oznacza to również, że będą Państwo musieli zapłacić z własnej kieszeni za różnicę pomiędzy wartością odbudowy a wartością rynkową.

Niedoubezpieczenie jest problemem dla większości właścicieli nieruchomości. Oznacza to, że suma ubezpieczenia na odbudowę nie wystarcza na pokrycie kosztów odbudowy nieruchomości. Ubezpieczyciele często używają „klauzuli średniej” do obliczania sumy ubezpieczenia danej nieruchomości. Jednak ta średnia klauzula nie zawsze jest dokładna.

Jeśli rozważają Państwo odbudowę swojej nieruchomości, powinni Państwo rozważyć uzyskanie profesjonalnej wyceny odbudowy. Dzieje się tak dlatego, że profesjonalista może określić, czy Twoja nieruchomość jest w pełni ubezpieczona, czy też nie.

Kwota odbudowy, jaką powinna kosztować nieruchomość, zależy od jej lokalizacji i regionu. Również koszt odbudowy może się znacznie różnić w zależności od tego, czy używasz standardowych czy niestandardowych materiałów. Również ilość rozbiórek i wywozu odpadów, których potrzebuje Twoja nieruchomość będzie się różnić.

Koszty odbudowy zwykle rosną wraz z inflacją. Jednym z powodów tego stanu rzeczy są zmieniające się materiały w budownictwie. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI) opublikowało raport pokazujący, że koszty przebudowy wzrosły o 7,3%.

Raport SCSI twierdzi, że jedna na pięć osób płaci za dużo za pokrycie budynków. Niemniej jednak, procenty różnią się w zależności od ubezpieczyciela.

Jednym z powodów niedoubezpieczenia jest to, że właściciele domów nie myślą o kosztach odbudowy. Na przykład, mała firma produkcyjna może mieć dach pokryty dachówką, ale jeśli budynek nie jest zarejestrowany jako VAT, suma ubezpieczenia na odbudowę nie będzie zawierać kosztów importu materiałów.

Niedoubezpieczenie

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ubezpieczenia, czy jesteś konsumentem, który już je posiada, ważne jest, aby zrozumieć, jak określa się niedoubezpieczenie. Niedoubezpieczenie to sytuacja, w której pokrycie ubezpieczeniowe osoby ubezpieczonej jest niewystarczające do zaspokojenia jej potrzeb medycznych. Często osoby niedoubezpieczone są zmuszone do odkładania potrzebnej opieki na później, ponieważ nie są objęte ubezpieczeniem na daną dolegliwość. Może to oznaczać zaciągnięcie długu na pokrycie kosztów uzyskania przychodu.

Problem niedoubezpieczenia został szeroko omówiony w literaturze. Naukowcy opracowali szereg ram teoretycznych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób określane jest niedoubezpieczenie. Jednak kwestia ta została dodatkowo skomplikowana przez pojawienie się planów o wysokim stopniu potrącalności. To dodatkowo zwiększyło obawy związane z niedoubezpieczeniem.

W rzeczywistości, kwestia niedoubezpieczenia stała się tak ważna, że zwróciła uwagę decydentów. Problem niedoubezpieczenia został poruszony w nowej ustawie Patient Protection and Affordable Care Act, która zawiera przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Ustawa określa między innymi minimalne wymagania dotyczące pakietu świadczeń.

Naukowcy badali również, jak niedoubezpieczenie jest określane w innych krajach. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik niedoubezpieczenia wahał się od 4% do 53%. Badania sugerują, że wskaźnik niedoubezpieczenia może być wyższy. Autorzy przeglądu 24 badań oszacowali, że od 7% do 20% Amerykanów jest niedoubezpieczonych.

Badacze zidentyfikowali trzy wymiary niedoubezpieczenia. Należą do nich dostęp do opieki, „ryzyko finansowe” wydatków medycznych oraz „konstrukcja świadczeń”. Pierwszy wymiar niedoubezpieczenia związany jest z dostępem do opieki. Jest to szczególnie ważne, ponieważ dotyczy ekonomicznych aspektów niedoubezpieczenia. W szczególności, koszt opieki profilaktycznej powinien być uwzględniony bez dodatkowych kosztów dla ubezpieczonego.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *